Aplikační příslušenství

skladem
Č. produktu
5001501
poptávky
Details

Aplikační sady

 • Sady příslušenství jsou sestavovány ke konkrétním typům vrtulníků resp. letadel a slouží k doplnění základního vybavení přenosného měřicího zařízení Zing® Test“ 8500C(+), Carry-On VXP a V2K(+).
 • Sada se typicky skládá z napájecího kabelu, speciálních držáků pro senzory, reflexních terčíků pro měření roviny listů, kabelů pro připojení ke stávající kabeláži letadla, softwaru pro konkrétní typ letadla, pokynů pro správnou instalaci a užívání měřicího systému. Podrobný popis jednotlivých produktů sady viz dále.

Držáky a přerušovače

 • Držáky (konzoly) slouží jak k zabudování senzorů pro určování azimutální polohy rotoru (Magnetic Pickup a Photo Probe) tak i k zabudování senzorů vibrací (Velocimeter a High Temp. Accelerometer) a senzoru pro měření roviny listů (Optical Tracker „FasTrak“).
 • Speciální přerušovače jsou vyrobeny z magnetické nerezové oceli, které zajišťují signál azimutální polohy rotoru (společně s „Magnetic Pickup“).
 • Tyto držáky a přerušovače jsou k dispozici pro mnoho typů letadel. 

Adaptérové kabely

 • Napájecí adaptérový kabel slouží k připojení měřicího zařízení „Zing® Test“ k napájecímu portu 28 V DC.
 • Tzv. „Breakout Cable“ slouží k připojení měřicího zařízení „Zing® Test“ k palubní kabeláži (senzory vibrací a azimutální polohy rotoru).

Aplikační software

 • Výkonnost měřicího zařízení „Zing® Test“8500C(+), Carry-On VXP a Elite je založena na specifickém aplikačním software, který lze použít pro mnoho typů vrtulníků, letadel a pohonných jednotek. Slouží k rychlému měření (rovina listů, vyvážení a analýza vibrací) a přepočítává všechna nutná nastavení rotoru s ohledem na dané mezní hodnoty dle provozních předpisů.
 • Diagramy “Smart Charts” pro 8500C(+) jsou dodávány na 3.5” disketě.
 • Novější software “Advanced Smart Charts” pro systém Carry-On VXP a “Advanced Rotor Tuning Software” pro systém Elite jsou dodávány na paměťové kartě Compact Flash.

Návody k použití

 • Firma Chadwick-Helmuth (nyní Honeywell) nabízí u některých typů letadel a pohonných jednotek tzv. User Guides (uživatelská příručka).
 • Pro případy, kdy Honeywell nenabízí žádné uživatelské příručky (8500C(+), Carry-On VXP a V2K+), dodává firma Telemeter Electronic krátkou instruktáž v podobě návodu v německém či anglickém jazyce, kde je popsán a zobrazen daný měřicí systém a především správná instalace senzorů a jejich připojení.
 • Tyto návody – instruktáže jsou k dispozici pro mnoho typů letadel a pohonných jednotek.

TTT-135 Přípravek pro přesné měření a nastavení vyvažovacích plošek listů rotoru

 • Vypočítaná nastavení vyvažovacích plošek („fletnerů”) hlavního rotoru systémem 8500C(+), Carry-On VXP nebo Elite vyžadují přesnou realizaci.
 • Pro vrtulníky vyrobené ve firmě Eurocopter v Německu BO105, BK117, EC135 a EC145 nabízíme naše vlastní originální přípravky Tab Tool P/N TTT-135, používané a přímo prodávané firmou Eurocopter.
 • Pro mnoho dalších typů letadel nabízí Honeywell velmi komfortní sady „Tab Tool Kits“ v praktickém příručním kufru, dodávané obvykle s testovacími a kalibračními deskami.

Kufr pro přípravek TTT-135

 • Pro jednodušší uschování a transport přípravku TabTool TTT-135 je nyní k dispozici ochranný kufr.
 • Kufr je možné doobjednat k již zakoupenému přípravku.

More Information
More Information
Č. produktu 5001501
© 2022 Telemeter Electronic s.r.o. | České Vrbné 2364 | 370 11 České Budějovice | tel. +420 385 310 637 | info@telemeter.cz