Aplikační příslušenství

PODROBNOSTI

Aplikační příslušenství
OR

Popis

Aplikační sady

  • Sady příslušenství jsou sestavovány ke konkrétním typům vrtulníků resp. letadel a slouží k doplnění základního vybavení přenosného měřicího zařízení Zing® Test“ 8500C(+), Carry-On VXP a V2K(+).
  • Sada se typicky skládá z napájecího kabelu, speciálních držáků pro senzory, reflexních terčíků pro měření roviny listů, kabelů pro připojení ke stávající kabeláži letadla, softwaru pro konkrétní typ letadla, pokynů pro správnou instalaci a užívání měřicího systému. Podrobný popis jednotlivých produktů sady viz dále.

Držáky a přerušovače

  • Držáky (konzoly) slouží jak k zabudování senzorů pro určování azimutální polohy rotoru (Magnetic Pickup a Photo Probe) tak i k zabudování senzorů vibrací (Velocimeter a High Temp. Accelerometer) a senzoru pro měření roviny listů (Optical Tracker „FasTrak“).
  • Speciální přerušovače jsou vyrobeny z magnetické nerezové oceli, které zajišťují signál azimutální polohy rotoru (společně s „Magnetic Pickup“).
  • Tyto držáky a přerušovače jsou k dispozici pro mnoho typů letadel. 

Adaptérové kabely

  • Napájecí adaptérový kabel slouží k připojení měřicího zařízení „Zing® Test“ k napájecímu portu 28 V DC.
  • Tzv. „Breakout Cable“ slouží k připojení měřicího zařízení „Zing® Test“ k palubní kabeláži (senzory vibrací a azimutální polohy rotoru).

Aplikační software

  • Výkonnost měřicího zařízení „Zing® Test“8500C(+), Carry-On VXP a Elite je založena na specifickém aplikačním software, který lze použít pro mnoho typů vrtulníků, letadel a pohonných jednotek. Slouží k rychlému měření (rovina listů, vyvážení a analýza vibrací) a přepočítává všechna nutná nastavení rotoru s ohledem na dané mezní hodnoty dle provozních předpisů.
  • Diagramy “Smart Charts” pro 8500C(+) jsou dodávány na 3.5” disketě.
  • Novější software “Advanced Smart Charts” pro systém Carry-On VXP a “Advanced Rotor Tuning Software” pro systém Elite jsou dodávány na paměťové kartě Compact Flash.

Návody k použití

  • Firma Chadwick-Helmuth (nyní Honeywell) nabízí u některých typů letadel a pohonných jednotek tzv. User Guides (uživatelská příručka).
  • Pro případy, kdy Honeywell nenabízí žádné uživatelské příručky (8500C(+), Carry-On VXP a V2K+), dodává firma Telemeter Electronic krátkou instruktáž v podobě návodu v německém či anglickém jazyce, kde je popsán a zobrazen daný měřicí systém a především správná instalace senzorů a jejich připojení.
  • Tyto návody – instruktáže jsou k dispozici pro mnoho typů letadel a pohonných jednotek.

TTT-135 Přípravek pro přesné měření a nastavení vyvažovacích plošek listů rotoru

  • Vypočítaná nastavení vyvažovacích plošek („fletnerů”) hlavního rotoru systémem 8500C(+), Carry-On VXP nebo Elite vyžadují přesnou realizaci.
  • Pro vrtulníky vyrobené ve firmě Eurocopter v Německu BO105, BK117, EC135 a EC145 nabízíme naše vlastní originální přípravky Tab Tool P/N TTT-135, používané a přímo prodávané firmou Eurocopter.
  • Pro mnoho dalších typů letadel nabízí Honeywell velmi komfortní sady „Tab Tool Kits“ v praktickém příručním kufru, dodávané obvykle s testovacími a kalibračními deskami.

Kufr pro přípravek TTT-135

  • Pro jednodušší uschování a transport přípravku TabTool TTT-135 je nyní k dispozici ochranný kufr.
  • Kufr je možné doobjednat k již zakoupenému přípravku.

telemeter-envelope-contact
Kontaktujte nás
telemeter-open-contact