Základní příslušenství

PODROBNOSTI

Základní příslušenství
OR

Popis

Stroboskopická lampa pro měření roviny listů Strobex 135M-12, P/N 8620

 • Tento speciální stroboskop je určen k vizuálnímu pozorování roviny listů hlavních a zadních rotorů. Používá se ve spojení s přístroji V2K(+) a 8500C(+).
 • K úspěšnému provozu jsou zapotřebí speciální reflexní terčíky na koncích listů, které jsou součástí aplikačního příslušenství pro různé typy vrtulníků.
 • Diagramy “Smart Charts” systému 8500C(+) umožňují zadání hodnot polohy (odchylek) jednotlivých listů, které slouží při vypočtu správného nastavení rotoru.

Optický senzor “FasTrak”, P/N 11800-3

 • Tento optický senzor je používán ve spojení s měřicími systémy 8500C(+), Carry-On VXP, VMS II a On-Board VXP.
 • Senzor “FasTrak” měří odchylky od ideální roviny listů hlavního rotoru v denním i nočním provozu s přesností +/- 1 mm.
 • Systémy VMS II, Carry-On VXP a On-Board VXP sbírají simultánně data z optického čidla během celého měření.
 • Při použití v nočním provozu je zapotřebí použít samolepicích reflexních pásků, které odrážejí infračervené světlo z LEDkového osvětlení.

Průmyslový notebook pro zobrazení a ovládání měřicího programu

 • Notebook Panasonic “TouchBook CF-19” s dotykovým displejem a odpovídajícími ovládacími a zobrazovacími programy slouží k ovládání přenosných vyvažovacích systémů Carry-On VXP a Elite a zároveň také palubních systémů VMS II, On-Board VXP, HUMS 1134 a Super HUMS 1239.
 • Software “VibReview” (Carry-On VXP) a “Zing® Ware” (Zing® Test Elite) lze bezproblémově provozovat na tomto notebooku.
 • Při měření systémem Carry-On VXP probíhá napájení notebooku přes vyhodnocovací jednotku (Acquisition Unit).

Tiskárna P/N DPU-414-M

 • Tato přenosná tiskárna je určena k rychlému tisku měřicích protokolů v letadle. Je určená pro systémy V2K(+), Carry-On VXP, VMS II a On-Board VXP.
 • Okamžitý tisk naměřených dat přináší úsporu času oproti tisku např. v kanceláři.
 • Nabíjecí akumulátor tiskárny umožňuje tisk měřicích protokolů i bez přímého napájení.
 • Při měření systémem Carry-On VXP probíhá napájení tiskárny přes vyhodnocovací jednotku (Acquisition Unit).

Čidlo vibrací

 • Velocimetr, P/N 7310 se používá u systémů 8500C(+), V2K(+), Carry-On VXP, VMS II a On-Board VXP.
 • Akcelerometr typu 6222S-100A, P/N 7569-1 je určen pro prostředí s vysokou teplotou, a proto je využíván při měření vibrací např. pohonných jednotek apod.
 • Akcelerometr 991D, P/N 1209-9891-SA se používá pro systém RADS-AT a jeho nástupce “Zing® Test Elite”.
 • Akcelerometr 4177B, P/N 4109 se používá pro legendární systém VIBREXs s vyvažovačkou 177M-6.

Senzor azimutální polohy

 • Magnetic Pickup 3030, P/N 5876 je používán jako senzor počtu otáček a referenční azimutální polohy pro měření dynamického vyvážení rotorů a vrtulí pro všechny systémy “Zing®”.
 • Photo Probe, P/N 10200-1 je používán jako senzor počtu otáček a referenční azimutální polohy pro měření dynamického vyvážení zadních rotorů, hřídelí a oběžných kol ventilátorů pro systémy 8500C(+) a Carry-On VXP.
 • Photocell, P/N 12900 je používán jako senzor počtu otáček a referenční azimutální polohy pro měření dynamického vyvážení zadních rotorů, hřídelí a oběžných kol ventilátorů pro měřicí systém V2K(+).

Držáky senzorů

 • Držák Bracket P/N 3382-1/A a P/N 3383-1/A slouží k instalaci velocimetru, P/N 7310 a starého akcelerometru 4177B, P/N 4109 pro různé aplikace.
 • Držák Photocell Bracket P/N 10423(-1) slouží k instalaci optických čidel Photocell, P/N 12900 a Photo Probe, P/N 10200-1 pro různé aplikace.
 • Speciální držáky pro čidla vibrací a azimutálních čidel jsou součástí aplikačního příslušenství pro letadla a pohonné jednotky.

Senzorové kabely

 • Kabel k velocimetru, P/N 11210-XX
 • Kabel k senzoru otáček Magnetic Pickup, P/N 10808-XX
 • Kabel k čidlu Photo Probe, P/N 10185-XX
 • Kabel k čidlu Photocell, P/N 11247-XX
 • Tyto kabely jsou k dispozici v různých délkách pro měřicí systémy Carry-On, VXP V2K(+) a 8500C(+).

Reflexní pásky

 • Sada reflexních pásků P/N 10444 je doporučena pro použití v kombinaci s optickým čidly otáček Photocell P/N 12900 a Photo Probe P/N 10200-1.
 • Sada reflexních pásků P/N 3300 je doporučený samolepicí reflexní materiál pro použití při měření s optickým čidlem Photocell P/N 12900 a s terčíky P/N 3428-2 a 3428-4.

Kapesní váha

 • Cenově dostupná kompaktní kapesní váha CM320-1N s měřicím rozsahem do 320 g s přesností +/- 0,1 g je dostačující pro vážení vypočtených vyvažovacích hmotností pro hlavní a zadní rotory a hnacích hřídelí.
 • Vysoce přesná kapesní váha CM60-2N s měřicím rozsahem do 60 g s přesností +/- 0,01 g je vhodná k vážení velmi malých vyvažovacích hmotností tzv. “Tip Weights” pro zadní rotory jako např. AS350 a AS355.

PC-Software “VibReview”

 • Jedná se o PC-software „VibReview“, který se používá k monitorování vibrací s identifikací mezních hodnot důležitých dynamických letadlových komponentů jako jsou hřídele, motory a převodovky.
 • Tento komfortní software pro automatický sběr dat je dodáván se zobrazovací jednotkou (Display Unit) systému Carry-On VXP a je možné ho použít i u systému 8500C(+).
 • “VibReview” generuje automaticky zprávy o aktuálních úrovních vibrací a o překračování limitních hodnot.

Kalibrátor 11A P/N 4819A (volitelně)

 • Kalibrátor 11 (A) je kompaktní zkušební přístroj a kalibrační standard pro všechny vyvažovací systémy dodávané firmou Chadwick-Helmuth resp. Honeywell.
 • Kalibrátor umožňuje kompletní testování funkcí měřicích přístrojů, vibračních a azimutových čidel, včetně optických čidel roviny listů „FasTrak“ a také požadované roční kalibrace měřicích zařízení Carry-On VXP, V2K+, 8500C(+), 192(A) a VIBREX s 177M-6 a 135M-11.

telemeter-envelope-contact
Kontaktujte nás
telemeter-open-contact