Laditelné pásmové propusti typu „Hopping“

PODROBNOSTI

Laditelné pásmové propusti typu „Hopping“

Laditelné pásmové propusti typu „Hopping“:
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny různé produktové řady laditelných pásmových propustí typu „Hopping“ a jejich významné charakteristické a rozdílové parametry.
Podrobné informace o těchto výrobcích naleznete v přiloženém datovém listu (v pdf v záhlaví).

Co se skrývá pod pojmem „Hopping filtr“:
„Hopping filtry“ jsou laditelné filtry, které jsou digitálně řízené a lze je rychle přelaďovat. Ve srovnání s konvenčními laditelnými filtry to lze provádět velmi rychle. Jednotlivou charakteristiku změn lze přitom programovat individuálně.

OR

Popis

Laditelné pásmové propusti typu „Hopping“:
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny různé produktové řady laditelných pásmových propustí typu „Hopping“ a jejich významné charakteristické a rozdílové parametry.
Podrobné informace o těchto výrobcích naleznete v přiloženém datovém listu (v pdf v záhlaví).

Co se skrývá pod pojmem „Hopping filtr“:
„Hopping filtry“ jsou laditelné filtry, které jsou digitálně řízené a lze je rychle přelaďovat. Ve srovnání s konvenčními laditelnými filtry to lze provádět velmi rychle. Jednotlivou charakteristiku změn lze přitom programovat individuálně.

telemeter-envelope-contact
Kontaktujte nás
telemeter-open-contact