Širokopásmové proudové sondy PEARSON

Abbildung ähnlich

PODROBNOSTI

Širokopásmové proudové sondy PEARSON
  • Frekvenční rozsahy: v pásmu od 0,5 Hz až do 350 MHz
  • Připojení k osciloskopu, spektr. analyzátoru atd. přes SMA, BNC, N popř. jiný konektor
  • Proudový rozsah: od mikroampéry až po několik kiloampér
  • Lze měřit přechodové, harmonické, pulzní, sinusové, RF a jiné složité proudové vlny
  • Přesnost 1% popř. lepší

Mezi další nabízené produkty patří:

  • Vysokonapěťové kapacitní děliče  Vysokonapěťové pulzní transformátory (až 500 kV, s délkou pulzu od 0,25 μA)
  • Příslušenství: atenuátory, konektorové redukce atd.
OR

PDF

Downloads Popis
telemeter-envelope-contact
Kontaktujte nás
telemeter-open-contact