Sestavy filtrů

PODROBNOSTI

Sestavy filtrů
 • 100 MHz až 10 GHz
 • Až 16 filtrů
 • ovládání pomocí TTL, RS232 nebo TCP/IP
OR

Popis

Manuálně a počítačově řízené sestavy filtrů

Pomocí sestav filtrů série TFB lze spojit různé typy filtrů do jedné signálové cesty.
Nastavení lze aktivovat manuálně. Standardní sestava filtrů obsahuje až 16 různých filtrů. Na přání zákazníka lze sestavit varianty s větším nebo nižším počtem filtrů nebo i dalších vf prvků. 

Konstrukce:
Sestavy filtrů mají jeden vstup a výstup a mohou obsahovat následující prvky:

 • Vstupní spínač SP18T
 • Horní propust, dolní propust, pásmová propust nebo pásmová zádrž, eventuelně také atenuátor nebo posouvač fáze.
 • Výstupní spínač SP18T

 Možnosti ovládání:

 • manuálně pomocí klávesnice  a LCD ukazatele
 • počítačově řízené pomocí sběrnice GPIB nebo LAN 

Napájení je realizováno pomocí integrovaného síťového zdroje na 230 V.

 

Modulární sestava filtru s vyměnitelnými elementy

 • S konfigurovatelnými 2 až 7 kanály
 • Frekvenční rozsah 100 MHz až 10 GHz
 • Kompaktní tvar, vysoká hustota elementů
 • Vysoké hodnoty izolace (kanál - kanál)
 • Vyměnitelné konektory SMA a filtrové moduly

Modulární sestava filtrů obsahuje vyměnitelné filtrové stupně s min. 2 a max. 7 prvky, přičemž pokaždé jsou stupně spojeny v jeden celek. Izolace mezi jednotlivými kanály činí min. 60 dB. Řízení je prováděno pomocí logiky TTL, volitelně s 2 nebo 3 bitovou sběrnicí na napěťové úrovni +5 V DC.
Frekvenční rozsah je 100 MHz až 10 GHz s propustným pásmem od 10 % až po 100 % - závislé na použité typologii filtru (Chebyshev, Gauss, Butterworth, s lineární fází, eliptická). Díky této modulární koncepci mohou být filtry individuálně přizpůsobeny aktuálním požadavkům a zároveň v případě změny rychle reagovat na nové požadavky a potřebné parametry.
Vzhledem k širokému frekvenčnímu rozsahu je tato sestava filtrů určena pro různé aplikace, jako jsou např. vojenské a radarové systémy, syntetizátory nebo pro laboratorní a měřicí techniku.

Downloads

telemeter-envelope-contact
Kontaktujte nás
telemeter-open-contact