Pyramidové absorbéry

Vysoce výkonné elektromagnetické širokopásmové absorbéry

Standard-Pyramidenabsorber SEA-PM


Feritové a hybridní absorbéry

Hybridní absorbéry s / nebo bez montáže na feritové absorbéry


Hochleistungsabsorber SEA-HP


Polystyrenové absorbéry


© 2022 Telemeter Electronic s.r.o. | České Vrbné 2364 | 370 11 České Budějovice | tel. +420 385 310 637 | info@telemeter.cz