Spínače, spínací a maticové systémy

Spínače – spínací systémy – maticové systémy

Elektromechanická VF relé

Nejčastější formou VF relé jsou elektromechanická VF relé. Pomocí 2-cestného (SP2T) až 18stupňového (SP18T) relé lze přepínat signály DC až 40 GHz. Pro speciální aplikace jsou k dispozici modely jako Reliant a Low PIM.


Polovodičové spínače

Polovodičové spínače jsou elektronickým protějškem mechanických relé. Tyto spínače nabízejí vysokou spolehlivost systému, neboť ve srovnání s mechanicky ovládanými relé nemají žádné pohyblivé části a jsou teoreticky bez údržby a opotřebení. Pro frekvence 10 až 20 GHz jsou k dispozici různé modely SP1T až po SP16T.


Spínací systémy

Spínací pole nebo moduly se používají k realizaci individuálních a komplexních VF řešení a k automatizaci chodu výroby v oblasti VF nebo EMC měřicí techniky. Námi nabízené systémy mohou být vybaveny různými komponenty jako jsou VF relé (mechanická/polovodičová), rozbočovače, VF útlumové články, zdroje signálu nebo AC/DC přepínače. Spínací pole jsou k dispozici pro montáž do 19" racku nebo jako stolní provedení. Systémy lze řídit běžnými rozhraními jako jsou např. RS232, LAN, USB nebo GPIB.


Maticové systémy

Matice jsou důležitým nástrojem v oblasti VF a mikrovlnné technice pro individuální propojení signálů a jejich pohodlné a flexibilní rozdělení. S těmito elektromechanickými nebo polovodičovými systémy jsou možné konfigurace od 2 x 2 do 1024 x 1024. Frekvenční rozsah je od DC do 40 GHz.


© 2024 Telemeter Electronic s.r.o. | České Vrbné 2364 | 370 11 České Budějovice | tel. +420 385 310 637 | info@telemeter.cz